Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Административен службеник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 22,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ФУЛ СЕРВИС БИРО ДООЕЛ Скопје
Адреса ЕМИЛ ЗОЛА 6/локал 13
E-mail
Телефон 078371477
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка