Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Двократно;
Работно време 8-14;14-21
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје, Подружница ГЕНТЛУКС бр.2 Скопје
Адреса КЕЈ 13-ТИ НОЕМВРИ 2/ГТЦ, лок.9-Д.Е.102
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка