Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 30.11.2019
Занимање според НКЗ Архитект-проектант
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 24 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 45,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице МСИНГ ДОО Скопје
Адреса 11-ТИ ОКТОМВРИ 25
E-mail msingdooskopje@gmail.com
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка