Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Оператор на опрема за медицинска радиологија
Работно место Радиолошки техничар
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 30,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по радиодијагностика МЕГАМЕД ПЛУС Скопје
Адреса Булевар Јане Сандански број 116
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Аеродром
Забелешка