Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Инструктор за возење
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 6
Слободни места 6
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07-21
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за туризам, транспорт и услуги БОБИЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса МОСКОВСКА 7 ЛОК.25
E-mail
Телефон 3063028
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка