Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 1230-1630
Неделно часови 10
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса бул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 70-Б/
E-mail
Телефон 3090500
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка