Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Службеник за општи работи
Работно место Ракувач со машина за производство на ПЕ кеси
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 7:30-15:30
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил СО БИЛО КОЈА (ОПШТА) СРЕДНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - останати средношколски кадар
Информации за правно лице
Правно лице Трговско друштво за производство СКОПЛАСТ БЛ Лила и Благоја ДОО Скопје
Адреса ВОИН ДРАШКОВИЌ ББ
E-mail skoplast_bl@yahoo.com
Телефон
Општина
Место Скопје - Ѓорче Петров
Забелешка