Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Оператор на автоматска линија за емајлирање
Работно место оператор
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-14;14-22;22-06
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил МАШИНСКИ техничар
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - металски и машински
Информации за правно лице
Правно лице АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје
Адреса 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18
E-mail
Телефон 3243921
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка