Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Градежен инженер
Работно место Градежен инженер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09:00-13:00
Неделно часови 20
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил
Степен
Образовна установа Факултети - градежни
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво трговија и услуги АСФАЛТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Оризаре Липково
Адреса НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ОРИЗАРИ ЛИПКОВО
E-mail
Телефон 031412020
Општина
Место Оризари
Забелешка