Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Оператор на ЦНЦ машина
Работно место лимарски работник
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8.30-16.30
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за промет и услуги ИНФОСЕТ ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса БРАНИСЛАВ НУШИЌ 9--2/1
E-mail
Телефон 070394406
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка