Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Службеник за кадровски прашања
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ-ФОН Скопје
Адреса бул. ВОЈВОДИНА ББ
E-mail
Телефон 2445555
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка