Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Рачен мијач на автомобили
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 14,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги АВТО МОРАЛ МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци - Подружница Одржување и поправка на возила АВТО МОРАЛ МАРКЕТ Скопје
Адреса САВА КОВАЧЕВИЌ 15/36
E-mail
Телефон 072209915
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка