Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Паркетар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво услуги и трговија АСПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса бул.“ 8-ми СЕПТЕМВРИ“ 3/4-дел.пр.1
E-mail
Телефон 023092990
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка