Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Возач на камион
Работно место Возач на камион
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 9-17ч
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт,трговија и услуги НИЈАР ТРАНСПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Арачиново,Арачиново
Адреса 1 40
E-mail
Телефон
Општина
Место Арачиново
Забелешка