Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место комерцијалист
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 4 месеци
Потребно искуство 3
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-12
Неделно часови 20
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини Internet и MS Outlook;
Обуки Работа со Word;Работа сo Excel;
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги АРГО ЛОГИСТИКС ИНТ ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса емил зола 4/8
E-mail vik_zig@yahoo.com
Телефон 025118775
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка