Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Градежни работници со традиционални материјали
Работно место плочкар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци 3 денови
Потребно искуство 1
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Полуквалификуван
Образовен профил ПОЛАГАЧ НА ПОДОВИ втор степен
Степен 2.
Образовна установа Непотполно средно училиште
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги МАКС ПРИЗМА ДОО Скопје
Адреса ДИЖОНСКА 23 23
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Чаир
Забелешка