Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Референт
Работно место Референт за прием и испорака на возила
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:30 до 16:30
Неделно часови 40
Основна плата 21,525.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, промет, застапување и посредување МАН ИМПОРТЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден
Адреса УЛ 2 БР 84 ИЛИНДЕН
E-mail
Телефон 2550702
Општина
Место Илинден
Забелешка