Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Опслужувач на машина за пекарски производи и слатки
Работно место општ работник
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци 1 денови
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07:30-15:30
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен 4.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице МАКПРОМЕТ
Адреса Др. Слободан Јовановски бр. 3 Штип
E-mail kutis.m@gmail.com
Телефон 075414953
Општина
Место Штип
Забелешка