Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Сметководител
Работно место Овластен сметководител
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16ч
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице АКТИВА АКТУЕЛ ДООЕЛ Куманово
Адреса БРАЌА РИБАР 1/локал 4
E-mail aktivaaktuel.valentina@gmail.com
Телефон 031413814
Општина
Место Куманово
Забелешка