Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 9 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Здружение Центар за Рурален Развој Бујрум с.Проевце, Куманово
Адреса УЛ. 607 БР.ББ/МЗ ПРОЕВЦЕ ПРОЕВЦЕ
E-mail
Телефон 031/421-330
Општина
Место Куманово
Забелешка