Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Раководител на финансиски работи
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ШУ-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Берово
Адреса МАРШАЛ ТИТО 90
E-mail
Телефон
Општина
Место Берово
Забелешка