Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Возач на камион
Работно место возач на камион
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Да
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство 2
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:30-15:30
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Ц;
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен 4.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за сообраќај, трговија и услуги ПРЕВОЗ КОМЕРЦ Живко ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса ул.Новопроектирана бб Лепенец Скопје
E-mail
Телефон 2044442
Општина
Место Скопје - Ѓорче Петров
Забелешка