Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место Продавач
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време во смени
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил СО БИЛО КОЈА (ОПШТА) СРЕДНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - останати средношколски кадар
Информации за правно лице
Правно лице ПАЛМА МИЛЕНА Милена Миле Стојановска ТП Велес
Адреса БЛАГОЈ ЃОРЕВ 105
E-mail
Телефон
Општина
Место Велес
Забелешка