Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Келнер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство и трговија ЖИК ПЕТ ДООЕЛ Штип
Адреса ВАНЧО ПРЌЕ ББ
E-mail
Телефон 078428306
Општина
Место Штип
Забелешка