Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Програмер
Работно место Сениор програмер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство 3
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8
Неделно часови 40
Основна плата 50,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил
Степен VIБ
Образовна установа Факултети - информатички науки и компјутерско инже
Информации за правно лице
Правно лице Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје
Адреса Народен фронт, 17 Скопје
E-mail konkurs@asseco-see.mk
Телефон 3248000
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка