Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Машински инженер
Работно место општ службеник
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, услуги и трговија АПИТЕКС ДООЕЛ Виница
Адреса ПАРТИЗАНСКА 5
E-mail
Телефон 070336117
Општина
Место Виница
Забелешка