Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Фармацевтски техничар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време по договор
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-аптека ХИГИЈА Фарм ПО Кочани
Адреса СКОПСКА 10 -6
E-mail
Телефон 033271522
Општина
Место Кочани
Забелешка