Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место ПРОДАВАЧ
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице СУЛТАН БАБА ФРУИТС ДООЕЛ увоз-извоз с.Арачиново Арачиново
Адреса 18 24
E-mail
Телефон
Општина
Место Арачиново
Забелешка