Информации за огласот
Објавен на 24.09.2015
Огласот трае до 29.09.2015
Занимање според НКЗ Наставник по мајчин јазик и литература
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 48 месеци
Потребно искуство 5
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 107,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Германски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Скопје
Адреса СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ /54
E-mail sanja.janceva@mon.gov.mk
Телефон 076485109
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка